خانه ⁄ بخشنامه‌ها ⁄ ارسال فهرست اطلاعات شرکت های دانش بنیان

ارسال فهرست اطلاعات شرکت های دانش بنیان

ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال ۱۳۹۶ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.

۲۰۰/۹۷/۱۱۳

۱۳۹۷/۰۸/۱۳

مطابق بخشنامه

موضوع:

شماره بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اجرا:

پیرو بخشنامه­‌های منتهی به شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۵۹۳/۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات ۲۳۳۳ شرکت و موسسه دانش‌­بنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت­ از شرکت‌ها و موسسات دانش­‌بنیان برای سال ۱۳۹۶، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

لازم به ذکر است مصادیق فعالیت‌های دانش‌­بنیان مربوط به شرکت‌­ها و موسسات موصوف در سامانه مربوطه قابل مشاهده و دسترسی می باشد.۴۲-۱۶/۷

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مواد قانونی وابسته: