خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی شرکت دانشگران محاسب ایرانیان
هر ساله، شرکت‌های بسیاری با مشکلات مالیاتی مواجه می‌شوند که به آسانی قابل اجتناب است. برای صاحبان مشاغل دانستن هر قانون مالیاتی تاثیرگذار بر شرکت امری مهم است. عدم آگاهی از این قوانین می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شده و هزینه‌های زیادی را تحمیل کند. اما این مسئله از طریق همکاری با متخصصین مسلط بر قوانین و مقررات مالیاتی و قانونی بخش خدمات مالیاتی شرکت حسابداری دانشگران محاسب ایرانیان قابل حل است.

 

خدمات مالیاتی گروه دانشگران محاسب ایرانیان به شرح زیر است:
  1. تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م
  2. تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
  3. دریافت گواهینامه ثبت‌نام ارزش افزوده
  4. تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد
  5. تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد پرسنل
  6. حل دعاوی مالیاتی از طریق شرکت در کمیسیون و هیئت‌های حل اختلاف
  7. ارائه خدمات مشاوره و راهکارهای مالیاتی