خدمات نرم افزار حسابداری

خدمات نرم افزار شرکت دانشگران محاسب ایرانیان
اعضای تیم ما به تمام سوالات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شما پاسخ می‌دهند. کلیه نرم‌افزار های حسابداری و مالی شرکت دانشگران محاسب ایرانیان، با توجه به نیازهای کسب و کار و صنعتی که در آن فعالیت می‌نمایید، می‌تواند سفارشی‌سازی شود تا شما به راحتی بتوانید کلیه گزارشات مورد نیاز سازمانتان (گزارشات مدنظر مدیران شرکت و سازمان‌های بیرونی) را تهیه نمایید.
آموزش و پشتیبانی کارکنان شرکت شما به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری از استفاده نرم‌افزارهای مالی به طور مرتب انجام می‌گیرد.

 

پکیج نرم‌افزاری شرکت دانشگران محاسب ایرانیان شامل موارد زیر می‌باشد:

 

  • نرم‌افزار حسابداری
  • نرم‌افزار حقوق و دستمزد
  • نرم‌افزار اموال و دارائی
  • نرم‌افزار انبار
  • نرم‌افزار دریافت و پرداخت (چک)
  • نرم‌افزار تعمیر و نگهداری
  • نرم‌افزار ترابری (ویژه شرکت‌های حمل و نقلی)
  • نرم‌افزار اتوماسیون اداری
  • نرم‌افزار تنخواه